باهوش شدن نوزاد بستگی به عواملی دارد:

صدا و اصوات مختلف میتواند بر افزایش سطح هوش جنین تاثیر بسزایی داشته باشند و در سالهای آتی و بویژه هنگام تحصیل، سبب با هوش شدن او شود.

پژوهشگران با مطالعه درباره اندازه مغز نوزادان به دنیا آمده متوجه شدند که صحبت کردن والدین و اطرافیان با جنین در دوران بارداری مادر میتواند باعث بزرگ شدن حجم مغز نوزاد و افزایش سطح هوش او در سالهای آینده و پس از به دنیا آمدن کودک شود.

در این پژوهش مشخص شده است نوزدانی که صدای ضبط شده مادران خود را در دوران جنینی شنیده اند دارای مغزی بزرگتر از نوزدانی بودند که تنها صدای پس زمینه را در حین جنینی شنیده بودند.
صحبت با جنین همچنین میتواند باعث افزایش مهارتهای گفتاری او در سالهای بعد شود، صدای مادر جزو یکی از اولین تجربیات حسی نوزاد در حین رشد است و او همینطور میتواند صدای ضربان قلب مادر خود را نیز بشنود.
کارشناسان دانشگاه هاروارد که در این تحقیق حضور داشتند معتقد هستند که صدای مادر و اطرافیان جنین باعث افزایش قدرت مرکز پردازش زبان در مغز کودک میشود و در آینده سبب زود به راه افتادن زبان کودک برای برقراری ارتباط با اطرافیان میشود.

مطالب مرتبط: