نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به طرح افزایش نرخ باروری و کاهش رشد جمعیت کشور با ممنوع کردن هرگونه پیشگیری دائمی از بارداری، پزشکان متخلف را به مجازاتهای انتظامی محکوم کردند.


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس ماده یک طرح مذکور، کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام میشود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت ممنوع است.

رعایت نشدن این حکم توسط شاغلین حرفه پزشکی تخلف محسوب میشود و متخلفان متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازاتهای انتظامی مندرج در تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی ایران مصوب 16 آبان 1383 محکوم میشوند.

بر اساس تبصره این ماده، موارد تهدید سلامت را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میکند.

مطالب مرتبط: