پرورش اسپرم برای اولین بار

 اخبار,اخبار علمی,پرورش سلولهای اسپرم انسان در آزمایشگاه برای نخستین بار

 محققان آزمایشگاه Kallistem در شهر لیون فرانسه از تولید موفق اسپرم از سلولهای پایه تولیدمثل خبر دادهاند. این فرآیند معمولا در بدن انسان حدود 72 روز طول میکشد.

اگرچه نتایج این تحقیق هنوز در مجلهای منتشر نشده و کارشناسان با احتیاط با آن برخورد میکنند، اما در صورت تائید، میتواند دستاورد بزرگی در حوزه درمان ناباروری مردان باشد.

به گفته محققان، این یافتهها میتواند راه را برای درمانهای نوآورانه به منظور حفظ و بازیابی باروری مردان هموار کند.

شرکت Kallistem در بیانیهای اظهار کرد: در پایان سال 2014، محققان این شرکت توانستند سلولهای اسپرم کاملا کاربردی انسان را با استفاده از نمونه بیضه بیمار که حاوی سلولهای ژرمینال نابالغ یا اسپرماتوگونی بود، در آزمایشگاه تولید کنند.

فرآیند اسپرماتوژنز یا منیزایی که طی آن سلولهای پایه تولیدمثل - سلولهای ژرمینال – به اسپرم تبدیل میشوند، فرآیندی بسیار پیچیده است.

به گفته محققان، این تحقیق میتواند راهحلی را برای دهها هزاران مرد مبتلا به آزواسپرمی غیرانسدادی ارائه دهد که منجر به ناباروری آنها میشود.

با این دستاورد، کارشناسان خواهند توانست سلولهای تولیدمثل را از بیضههای مرد استخراج کرده و آنها را تا زمان تمایل وی به بچهدار شدن، منجمد کنند. تا پیش از این، اسپرماتوژنز آزمایشگاهی تنها در موشها موفق عمل کرده بود.

شرکت Kallistem اکنون در تلاش برای افزایش بودجه تحقیقاتی خود بوده و کارآزماییهای پیشبالینی خود را تا سال 2016 و کارآزماییهای بالینی را تا سال 2017 آغاز خواهد کرد.

 
مطالب مرتبط: