30 هفته و 5 روزه باردارم و آبریزش داشتم و با رضایت شخصی از بیمارستان مرخص شدم
 25 سالمه. اولین بارداریمه. 30 هفته و 5 روزه باردارم و آبریزش داشتم و با رضایت شخصی از بیمارستان مرخص شدم. با مصرف مایعات این مقدار آبریزش تامین می شه؟ آیا ممکنه به جنین آسیب ذهنی برسه؟ یا فقط از لحاظ رشد بدنی ضعیف می شه؟ خودشم البته بعضی موقع ها آبریزش قطع و دوباره شروع می شه. سونوگرافی نوشته میزان مایع کم تر از حد نرمال 6 سانتی متر است و بیوفیزیکال جنین 8 از 8 است.
چیزی که در آبریزش بسیار خطرناک است احتمال بروز عفونت مادر و جنین است که می تواند برای هر دو کشنده باشد. بنابراین حتما به یک متخصص برای این که مشخص شود که به درمان اضافی نیاز دارید یا خیر مراجعه کنید. شما باید اگر واقعا کیسه آبتان پاره شده است تا زمان ختم بارداری در بیمارستان باشید، زیرا پارگی کیسه آب می تواند عوارض مرگ باری هم برای جنین و برای شما داشته باشد. همچنین توجه داشته باشید که باید از تماس جنسی پرهیز کنید.

مطالب مرتبط: