حشره کشها هوش و وزن نوزادان را کاهش می دهند و دوره بارداری را کوتاه می کنند 

محققان هشدار دادند که حشره کش ها می توانند بسیار خطرناک باشند برای زنان باردار و باعث کوتاه شدن دوره بارداری و تولد کودکان کمتر از وزن طبیعی می شود .
 پژوهشگران موسسه تحقیقات کودکان و خانواده بیمارستان "BC"  در ونکوور دریافتند: دوره بارداری زنانی که در معرض بالاترین میانگین حشره کشهای معروف به "اورگانوفسفات" قرار میگیرند نسبت به همنوعانشان کمتر است و وزن نوزادان آنها به هنگام تولد نیز اندکی کمتر از وزن طبیعی است.
بروس لانویار مسئول این پژوهش گفت: گسترش پدیده نوزادان کمتر از وزن طبیعی و دورههای بارداری کوتاهتر میتواند عواقب خطرناکی برای سلامتی به همراه داشته باشد.
وی افزود: وقتی ما شاهد کاهش وزن نوزاد هستیم باید به آن توجه کنیم. شاید کاهش وزن در یک کودک مشکل زیادی نباشد اما در سطح جامعه چه بسا مشکل ساز شود.
این پژوهشگر تصریح کرد: ما شاهد تغییراتی در کل جامعه هستیم که می تواند تاثیرات دراماتیکی بر میانگین تولد نوزادان نارس داشته باشد.
تحقیقات در گذشته نیز نشان داده بود که قرار گرفتن در معرض میانگین بالای حشره کشهای مذکور در دوره بارداری با کاهش میانگین هوش و مشکلات رفتاری بیشتر در کودکان در ارتباط است. 


مطالب مرتبط: