در این مطلب مرحله به مرحله بارداری را خواهید خواند، در دوماهه ی اول بارداری، نوزادی که در ابتدای لقاح از سلولی واحد تشکیل شده بود، به جنینی با اندازه ی حدودا" 2.5 سانتی متر تبدیل می شود.
تخمک گذاری
در حدود روز چهاردهم چرخه قاعدگی، یک تخمک بالغ از یکی از تخمدان های شما آزاد می شود و لقاح امکان پذیر می گردد. این تخمک توسط زبانه های واقع در انتهای لوله فالوپ گرفته و به درون آن کشیده می شود. تخمک می تواند تا 24 ساعت به حیات خود ادامه دهد اگر بارور نشود، در قاعدگی بعدی همراه با سلول های جداره رحم از مهبل دفع می شود.
لقاح
اسپرم ها حامل ماده ای هستند که می تواند پوشش خارجی تخمک را حل کند تا یکی از آن ها بتواند در آن نفوذ کند. به محض اینکه یکی از اسپرم ها موفق شد وارد تخمک شود اسپرم دیگری نمی تواند وارد آن شود. اسپرم وارد شده دم خود را از دست می دهد و سر آن شروع به متورم شدن می کند، سپس با تخمک ادغام می شود و یک سلول واحد را تشکیل می دهد.
تقسیم سلولی
تقریبا بلافاصله سلول حاصل از لقاح شروع به تقسیم شدن می کند. همراه با پایین آمدن در امتداد لوله فالوپ به تقسیم خود ادامه می دهد و سلول های بیشتر و بیشتری را تشکیل می دهد.
راهیابی به رحم
تقریبا در روز چهارم پس از لقاح تخمک به حفره رحم می رسد. در این زمان به صورت توده ای گرد با حدود 100 سلول در آمده است که مرکز آن پر از مایع می باشد، اما هنوز کوچک تر از آن است که با چشم غیر مسلح دیده شود. این توده چند روز به صورت شناور در حفره رحم باقی می ماند.
لانه گزینی
تقریبا در پایان هفته سوم، تخمک بارور شده شروع به جاسازی خود در جداره نرم و ضخیم رحم می کند. این فرایند را لانه گزینی می نامند. وقتی تخمک محکم به جداره رحم چسبید لقاح کامل شده است. زبانه های اسفنجی متصل به سلول های خارجی جنین شروع به فرو رفتن در جداره رحم می کنند تا به رگ های خونی بدن مادر متصل شوند. این زبانه ها بعدا جفت را تشکیل می دهند. بعضی از سلول ها نیز به شکل بند ناف و پرده هایی که جنین را محافظت می کنند در می آیند. سلول های داخلی به سه لایه تقسیم می شوند که هر یک از این سه لایه به بخش های مختلف بدن کودک تبدیل می شوند.