فولیکول ها یکی از اجزا تخمدان میباشند که در طی یک دوره قاعدگی یک یا چند عدد از آنها رشد نموده و تخمک یا اووم آزاد میشود و تمام مراحل ایجاد سلولهای جنسی ماده به منظور لقاح با اسپرم از فولیکول شرع میشود.

بسیاری از پزشکان رشد فولیکول را با سونوگرافی کنترل می کنند و اندازه فولیکول مناسب بنظر پزشکان مختلف متفاوت است.


 اندازه یک فولیکول مناسب و قابل قبول بین 17 تا 21 میلیمتر است. چنین فولیکول هایی منجر به بارداری می شوند. فولیکول در حدود اندازه 25 میلیمتر، حالت کیست دارد و با حاملگی موفق همراه نیست. اگر دو فولیکول در حدود 21 باشد، احتمال بارداری در شما وجود داشت. داروهای مخصوص را استفاده کرده و سونوگرافی نیز انجام دهید. در مورد چند قلوزایی هم زمانی که بیش از یک تخمک در یکی از تخمدان ها یا هر دوی آن ها وجود دارد، در این شرایط احتمال چند قلوزایی وجود دارد. ضمن این که با پروژسترون می توان جلوی سقط را گرفت. 


مطالب مرتبط: