اولین مقاربت نیز می تواند منجر به حاملگی شود.
دوش گرفتن و شستشو پس از نزدیکی نمی تواند از حاملگی جلوگیری کند.
حاملگی حتی با داشتن پرده بکارت ( در دوران عقد) نیز احتمال دارد.


قرصهای خوراکی جلوگیری از حاملگی نوع ترکیبی: 

این قرصها دارای هورمونهای ساختگی زنانه شبیه استروژن و پروژسترون  طبیعی است.  قرص اگر بقاعده خورده شود، در جلوگیری از حاملگی تاثیر فراوان خواهد داشت. 9/99 درصد از زوجهایی که این شیوه را برای جلوگیری از حاملگی انتخاب کرده و از آن بطور منظم و درست استفاده می کنند، در طول یک سال، از حاملگی ناخواسته مصون بوده اند. 

بهترین و مطمئن ترین روش پیشگیری از حاملگی در ابتدای ازدواج، استفاده از قرصهای خوراکی جلوگیری از حاملگی است و برخلاف بعضی از شایعات خرافی و نادرست، باعث نازایی نمی شود. بهتر است یک تازه عروس از یک ماه قبل از عروسی مصرف قرص را شروع کند تا شب عروسی آسوده خاطر باشد. 

مزایا: قرص کاملا موثروبی خطر است. در قرصهای جدید مقدار هورمون را کمتر کرده اند. اگر زنی علاقمند به داشتن فرزند باشد، بسادگی با قطع قرص قدرت باروری خود را باز می یابد.

مطالب مرتبط: