بعد از ازدواج مهمترین مسئله ای که فکر زوج های جوان را مشغول به خود می کند مسئله ی بچه دار شدن است آنها همان اندازه که میخواهند بچه دار شوند، نمیخواهند اقدامات شدید انجام داده یا تحت درمانهای تهاجمی ناباروری قرار بگیرند. برخی دیگر میلیونها تومان و سالها وقت را میدهند تا تمام گزینهها را امتحان کنند.
هیچکس نمیتواند به شما بگوید چه زمانی تلاش برای باردار شدن را متوقف کنید. این تصمیمی است که شما باید با زوج خود و پزشکتان بگیرید. اما اگر از اکنون مشخص کنید تا کجا میخواهید برای باردار شدن وقت و هزینه صرف کنید، احساس کنترل بیشتری روی زندگیتان خواهید داشت.
برای کمک به گرفتن این تصمیم از خودتان این پرسشها را بپرسید:
از طرفی شما باید شانس و احتمالات پزشکی را در مورد ادامه دادن درمان در نظر بگیرید. از طرفی برخی پزشکان و کلینیکها به شما خواهند گفت که تا زمانی که به تلاش ادامه دهید شانس وجود دارد. در واقع با وجود اینکه این حرف از لحاظ نظری درست است، از لحاظ آماری درست نیست. برای نمونه زوجی که میخواهند دوره ششم لقاح مصنوعی یا IVF خود را انجام دهند، باید با دقت شانس موفقیت خود را که بعد از 5 تلاش به زیر 15% کاهش پیدا کرده است، در نظر بگیرند. در هنگام ارزیابی شانستان میتوانید با یک روانشناس نیز مشورت کنید. متأسفانه درمان ناباروری امروزه به یک صنعت پولساز تبدیل شده است. برخی پزشکان منصفانه عمل میکنند، اما برخی دیگر نیز از تمایل شدیدتان برای بچهدار شدن به نفع خود سود میبرند.

مطالب مرتبط: