داشتن فرزند یکی از نعمتهایی ست که خداوند متعال به انسان ارزانی کرده است . و ممکن است خدای نکرده به هنگام مصیبت نیز از انسان این نعمت را بگیرد حال اگر خانواده یی تک فرزند باشد و یا فقط دو فرزند داته باشد چه بلایی به سر خانواده میاید؟ سیدحسن هاشمی با مصیبت دانستن از دست دادن فرزندش گفت: به نظر من بهتر است هر خانواده ایرانی ۳ فرزند داشته باشد، این را به عنوان یک پدر میگویم نه به عنوان وزیر بهداشت، یک مسئول و از این حرفها؛ زیرا خود من هم در این مورد مصیبت دیدهام.

 وزیر بهداشت افزود: روزگاری من هم دانشجو بودم و مانند خیلی از مردم فکر میکردم فرزند بیشتر برای خانواده مشکل ایجاد میکند، اما بعدها متوجه شدم اشتباه میکردم. حالا امروز من مشکل اقتصادی ندارم اما در خانوادهمان هم افراد زیادی هستند که وضعیت مرا ندارند اما فرزندانشان بزرگ شدند و الان افراد موفقی هستند.

وی گفت: در زندگی اتفاقات زیادی پیش میآید، من هرگز تصور نمیکردم که یک بچهام را در سنین کودکی از دست بدهم، این برای من یک مصیب بزرگ بود، کسانی که تک فرزند هستند، حتی خانوادههایی که ۲ فرزند دارند، خیلی ریسک میکنند، اگر بعد خدای نکرده در زندگیشان مصیبتی پیش بیاید، تمام زندگیشان را باختهاند و از دست دادهاند، آنچه من در مورد جمعیت و تعداد فرزندان میفهمم این است.

هاشمی افزود: بزرگترین سرمایه هر خانواده بچه اوست، این را از این جهت میگویم که بالاخره من در شرایطی نیستم که در بقیه زمینهها محتاج باشم، ولی فکر میکنم که همه سرمایه یک انسان بچه اوست که از آدم میماند، حالا هر چقدر هم که از مال دنیا داشته باشیم مهم نیست.

به گزارش جام جم سرا، وی گفت: خیلی مایه تأسف است که آدم در قسمتی که مربوط به خودش است و سرمایه اصلی زندگی اوست، کم سرمایه باشد، اگر بتوانیم این موضوع را صادقانه به مردم بگوییم و صحیح منتقل کنیم، من معتقدم که جامعه میپذیرد، به زور و اجبار نیست.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: در مورد کسی که در این زمینه تخلف میکند و منجر به این میشود که خانوادهها دچار مشکلات روحی و جسمی شوند باید مطابق قانون با آنها برخورد کنیم. البته در مورد قانونی که در مجلس مطرح شده و برای برخی کارها مثل سقط جنین و وازکتومی مجازات در نظر گرفتهاند من درست نمیدانم منظورشان پدر و مادر هم هست یا فقط کادر پزشکی مد نظر است. به طور کلی آنجاهایی که آسیبی به کسی وارد میشود، هر کسی که باشد اعم از کادر پزشکی و هر کس دیگری که باشد باید با او برخورد کنیم. این را به طور عام میگویم، حتی گاهی حکومت و دولت هم وارد آسیب به مردم میشوند مانند موضوع آلودگی هوا و غیره.
هاشمی درباره طرح افزایش جمعیت گفت: من فکر میکنم که ما چارهای نداریم جز اینکه اقناعی جلو برویم. برداشت من این است، توصیه بزرگان دین هم همین است، اگر این اتفاق بیفتد، مشکل برطرف میشود، باشناختی که من از مردم دارم، اگر مردم احساس خطر کنند، مطمئن باشید هیچوقت دولت را تنها نمیگذارند. باید از این مسیر جلو برویم به خصوص اینکه ما به رشد جمعیتی احتیاج داریم که مولد باشد و اگر بخواهیم جمعیت افراد مولد جامعه بالا برود و تعدادشان زیاد شود، با افرادی که عمدتاً در طبقه تحصیلکرده هستند، طبیعی است که باید با زبان مدارا و منطق صحبت کنیم.

سیدحسن هاشمی هم اکنون ۳ فرزند دارد و یک فرزند خود را سالها پیش در سنین کودکی از دست داده است.

مطالب مرتبط: