اگر اسپرم سالم نباشد شانس پدر شدن برای مردها کمتر خواهد شد] همانطور که می دانیم تأثیر سبک زندگی بر سلامت اسپرم موثر می باشد،به همین جهت رابطه مستقیمی بین کیفیت اسپرم و روزهای گرم و طولانی تابستان وجود دارد.


محققان دانشگاههای شفیلد و منچستر در بزرگترین مطالعه در نوع خود، تأثیرات شیوه زندگی بر کیفیت اسپرم را مورد ارزیابی قرار داده و اثر سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، چاقی، پوشیدن لباس تنگ و گرمای تابستان را بر سلامت اسپرم بررسی کردند.

در این مطالعه از دادههای 2249 مرد تحت درمان در کلینیکهای ناباروری انگلیس استفاده شد؛ سابقه پزشکی و عادات فردی 318 داوطلب با تعداد اسپرم طبیعی کمتر از 4 درصد و 1652 داوطلب با تعداد اسپرم با کیفیت بالا مورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج بدست آمده نشان میدهد، چاقی، سیگار کشیدن یا پوشیدن لباسهای تنگ هیچ تأثیر منفی بر قدرت باروری مردان ندارد، اما مصرف حشیش منجر به تغییر شکل و اندازه اسپرم میشود که شانس مردان را برای پدر شدن بشدت کاهش میدهد.

محققان در کمال تعجب اثر مشابهی را شناسایی کردند که نشان میدهد، روزهای گرم و بلند تابستان نیز بر سلامت اسپرم تأثیر منفی میگذارند که این مسئله احتمالا ناشی از طول روز و تغییرات هورمونی است.

در طی تابستان تنها چهار درصد اسپرمها در اندازه و شکل طبیعی هستند که این امر نیز منجر به کاهش شانس پدر شدن میشود.

دکتر «آلن پیسی» از محققان دانشگاه شفیلد تأکید کرد: تأثیر تابستان بر کیفیت اسپرم غیرقابل انتظار بود که البته این مسئله نمیتواند مرتبط با افزایش دمای هوا یا الگوهای فصلی باشد؛ احتمالا روزهای طولانی تابستان باعث ایجاد تغییرات هورمونی در بدن و تغییر در سطوح ویتامین D میشود.

مطالب مرتبط: