جفت ماندگی
سومین مرحله از درد زایمان - زمانی که جفت از دیوارهٔ رحم جدا شده و بیرون میآید - معمولاً ظرف ۳۰ دقیقه بعد از زایمان اتفاق میافتد. در ۳ درصد خانمها، جفت از دیواره رحم جدا نمیشود که به این حالت «جفت ماندگی» میگویند. پزشک برای جلوگیری از عفونت مادر باید آن را جدا کند که این کار یا به طور دستی از طریق گشاد کردن رحم یا با عمل جراحی تراشیدن رحم، انجام میشود- که معروف به Dilation and curettage (اتساع و کورتاژ) است. درصورتی که جفت کاملاً برداشته نشود، عفونت یا خون ریزی روزها و حتی هفتهها ادامه خواهد داشت. 

دکتر مگان برین، استادیار مامایی و پزشکی زنان در دانشگاه جورج تون واشنگتن میگوید: «بیرون نیامدن طبیعی جفت یا به دلیل پاره شدن رابط و یا به دلیل چسبندگی ناقص جفت با دیواره رحم است». دکتر فرگال ملون رئیس بخش مامایی و سونوگرافی زنان در مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیای نیویورک، اظهار میدارد: «این مشکل ممکن است برای هر خانمی پیش بیاید، اما احتمال بروز این مشکل در کسانی که سابقه جراحی دارند، مانند سزارین یا برداشتن فیبروئید، بیشتر است.»

دکتر ملون میگوید: «در صورت بروز چنین مشکلی داروی مسکن تجویز میکنیم. میتوانیم به تزریق اپیدورال که در طول زایمان داده شده است، ادامه بدیم یا به خانمی که این آمپول را دریافت نکرده است، داروهای بیحسی مانند دمورال یا داروی بیحسی نخاعی تزریق کنیم. ممکن است وقتی دهانهٔ رحمی که کاملاً باز شده است، شروع به بسته شدن کند، پزشک فوراً دست به کار شود و بدون تزریق مسکن آن را در آورد. راه دیگر این است که به دهانهٔ رحم اجازه بدهیم بسته شود و سپس با مسکن ضعیف، کورتاژ را انجام دهیم. اگر نگران این موضوع هستید میتوانید قبل از زایمان راجع به شیوههای انتخابی با پزشک خود مشورت کنید.

مطالب مرتبط: