تست تحمل گلوکز

در بارداری تست ها و آزمایش های گوناگونی گرفته می شود مانند آزمایش گلوکز برای تست تحمل گلوکز ( Glucose Tolerance Test) 
تقریبا یک مورد به ازای هر 10 زن باردار دیابت بارداری ( GTT) را تجربه خواهند کرد. در صورتی که قند دو ساعت بعد از غذای فرد بالاتر از حد طبیعی باشد ، تست تحمل گلوکز (GTT) که شامل سه مرحله اندازه گیری قند خون است ، می تواند در تشخیص دیابت بارداری بسیار کمک کننده باشد.

تست تحمل گلوکز برای چه کسانی انجام می شود؟
تست تحمل گلوکز به صورت روتین در دوران باردرای بین هفته 26 تا 30 در خواست می شود. همچنین شاید قبل از این زمان به زنانی که چاق هستند و یا سابقه خانوادگی دیابت دارند توصیه به انجام GTT می شود.

آزمون تحمل گلوکز خوراکی (OGTT) چیست و چطور انجام می شود؟
این آزمایش برای تمام زنان باردار می شود. برای انجام این آزمایش نیاز به سه مرتبه خونگیری وجود دارد. ابتلا قند خون ناشتا ، سپس به فرد 75 گرم گلوکز ( قند) داده می شود . پس از آن یک ساعت و نیز دو ساعت بعد از مصرف گلوکز، قند خون فرد بررسی می شود.

نحوه انجام تست تحمل گلوکز (GTT ) چگونه است؟
افزایش قند خون می تواند نشان دهنده کارکرد ضعیف بدن در تولید انسولین باشد . اما قند خون بالا همیشه نشانه ای از دیابت بارداری نیست. به همین دلیل از آزمون تحمل گلوکز استفاده می شود. برای انجام این آزمایش باید حداقل 8 ساعت ناشتا باشید. در صبح روز آزمایش یک محلول گلوکز ( قند) به فرد داده می شود و نمونه خون در زمان های 1 ساعت ، 2 ساعت و 3 ساعت بعد از خوردن محلول گلوکز از او گرفته می شود.

آزمون تحمل گلوکز ( تست تحمل گلوکز یا GTT ) چه زمانی در بارداری انجام می شود؟
طبق دستورالعمل وزارت بهداشت کشور آزمایش GTT بین هفته 26 تا 30 بارداری برای مادر درخواست می شود.

آیا انجام تست تحمل گلوکز (GTT ) در بارداری برای جنین خطرناک است؟
انجام تست تحمل گلوکز با در نظر گرفتن میزان قند خون ناشتا در آزمایش قبلی و به تشخیص فرد متخصص، خطری برای مادر و جنین ندارد. مگر اینکه مادر از قبل مبتلا به دیابت باشد و یا دیابت بارداری در وی مسلم شده باشد. در این صورت خوردن محلول گلوکز ( قند خوراکی) برای او خطرناک محسوب می شود.


مطالب مرتبط: