به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مردم در خانه ملت در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور ماده 2 این طرح را با 138 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر تصویب کردند.براساس ماده 2 این طرح، هرگونه تبلیغ در خصوص پیشیگیری از بارداری و کاهش فرزنداوری در کلیه رسانهها ممنوع است و رسانه متخلف متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازاتهای مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 محکوم میگردد.

مطالب مرتبط: