در دوران بارداری و به واسطه تغییرات فیزیولوژیکی چشمگیری که در اندامهای مختلف بدن روی میدهد، زن باردار اینگونه احساس میکند که سلامتش در معرض خطر قرار گرفته حال آنکه بخش زیادی از این تغییرات درونی پس از زایمان یا اندکی پس از آن از بین میرود. تاری دید چشم یا مشاهده غیرواضح دنیای اطراف از جمله اتفاقات رایجی است که نگرانی زنان باردار را در طول این دوره به همراه دارد.
تاری دید در دوران بارداری دقیقا چه نوع عارضه ای است؟
زنی که باردار است تقریبا هر روز با یک یا چند تغییر و تحول استراتژیک مواجه است و تاری دید نیز یکی از همین موارد است که در بسیاری از زنان باردار روی می دهد. متخصصان عوامل زیادی را در این زمینه موثر می دانند. بسیاری از زنان باردار از این نکته شکایت دارند که در مواقعی که به طور ناگهانی از جا برخاسته و قدم برمی دارند، تاری موقتی در بینایی شان احساس می کنند. اتفاقی که در این لحظه روی می دهد این است که به دلیل سریع بودن این حرکات، برای لحظاتی خون کافی به مغز نمیرسد و به همین دلیل تاری دید پدیدار میشود. در این مواقع احساس سرگیجه نیز اتفاقی شایع است.
اما این تمام داستان نیست. در بسیاری از موارد تاری دید متاثر از پف کردن صورت است که تاثیر منفی بر بینایی و قدرت چشمها میگذارد. خوشبختانه این عامل هم موقتی بوده و پس از زایمان از بین میرود.
با این حال در مواردی هم مشاهده شده که تاری دید ناشی از عارضه پیچیده پره اکلمپسی یا همان مشاهده پروتیین در ادرار همراه با افزایش فشار خون است. در این وضعیت شبکیه چشم دچار تورم شده و درنتیجه تاری دید شکل میگیرد.
همچنین ابتلا به دیابت دوران بارداری هم میتواند در بروز تاری دید تاثیرگذار باشد.
در کل توصیه میشود که اگر تاری دید فرآیندی پایدار باشد در اولین فرصت به پزشک متخصص زنان و زایمان مراجعه شود. همچنین زنان باردار همواره باید فشار خون خود را کنترل کنند.

مطالب مرتبط: