وزن جنین هایی که مادران سیگاری دارند کمتر از حد معمول است

 

محمد مسعود عظیم زاده، متخصص کودکان در این باره بیان کرد: تمام مادران سیگار درجات متعددی در اختلالات رشیدی و جفتی را بر روی جنین دارند. 

این موضوع به تاثیر مستقیم نیکوتین بر گردش خون جفت که محور اصلی تغذیه و رشد و نمو جنین است، بر می گردد.
 
براساس تحقیقات مادران غیرسیگار که هر روز به مدت 2 ساعت  در محیط آلوده به دود قرار دارند در هنگام وضع حمل به نسبت سایر مادران طبیعی 3 مرتبه بیشتر در معرض خطر داشتن کودک با وزن کم و نارس هستند. 


مطالب مرتبط: