به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران ؛ پژوهشگران اعتقاد دارند انجام عمل بی حسی موضعی مشهور به اپیدورال در هنگام زایمان طبیعی در مادران سبب کاهش میران افسردگی پس از زایمان در آنها خواهد شد.گفتنی است، کارشناسان با مطالعه بر روی 500 زن باردار و همینطور بررسی نوع زایمان آنها به صورت اپیدورال و یا سزارین دریافتهاند، مادرانی که از عمل اپیدورال برای زایمان استفاده  کردهاند 14 درصد کمتر از سایر مادران دچار افسردگی پس از زایمان شدهاند.

کارشناسان دانشگاه نورث وسترن اعتقاد دارند بدترین نوع افسردگی در مادرانی است که جراحی سزارین انجام دادهاند.

پژوهشگران به مادران توصیه می کنند، برای کمترین میزان افسردگی پس از زایمان به جای انجام جراحی سزارین از زایمان طبیعی به ویژه زایمان طبیعی بدون درد بهره بگیرند.


مطالب مرتبط: