بارداری دوم و ملزومات آن

همیشه هر کاری اولین بار هیجان و سختی های خاص خود را دارد
بارداری نیز مستثنی از این اصل نیست از اینرو بارداری اول شرایط ویژه تری را نسبت به بارداری های بعدی دارد و افراد معمولا ترس هایی که در دوران بارداری اول خود دارند که این ترس ها برای بارداری های بعدی از بین می رود.

به طور کلی می توان گفت زنان در بارداری دوم تجربه کافی را کسب کرده اند و با اعتماد به نفس بیشتری این دوران را سپری خواهند کرد، اما این به این معنا نیست که بارداری دوم یا سوم نیاز به مراقبت ندارد.

تفاوت بارداری اول و بارداری های بعدی!

در مرجله اول باید بدانید که تجربه بارداری شما در بارداری های بعدی کمکتان خواهد کرد، زیرا بسیاری از تغییراتی که در بدن شما در بارداری اول رخ داده، در بارداری های بعدی نیز تکرار می شود.

 این نکته را فراموش نکنید که امکان دارد در بارداری دوم یا سوم چیزی یا تغییری را در خود تجربه کنید که سابقه تجربه آن را در بارداری های قبلی نداشتیداین امر کاملا طبیعی است، زیرا هر بارداری برای خود منحصر به فرد است و با توجه به شرایط جنین می تواند کاملا متفاوت باشدبه طور کل هر بارداری ویژگی های خاص خود را دارد که آن را متمایز می کند.

تغییرات ظاهری زودتر از قبل آشکار می شوند

به طور معمول در بارداری دوم به بعد، شکم زنان باردار زودتر از بارداری های اول بزرگ می شوداین نگران کننده نیست و کاملا امری طبیعی است، زیرا شکم شما حالت ارتجاعی پیدا کرده و نسبت به بزرگ شدن واکنش هایی را که در دوران بارداری اول نشان می داد، از خود نشان نخواهد داد

در اولین بارداری تقریبا تا ماه چهارم شما میتوانید از لباسهای قبل از بارداریتان استفاده کنید، اما این بار تقریبا این گردی شادیبخش در ماه سوم بسیار بیشتر خودش را نشان میدهد و به مراتب واضحتر است و تقریبا پنهان کردنش غیرممکن استپوست شکم شما کشیده شده و ماهیچههای این بخش از نظر طولی افزایش پیدا کردهاند. از اینرو برای آن آماده باشید تا لباس های مناسب بارداری را کمی زودتر از زمانی که دوران بارداری اول را تجربه می کردید، به تن کنید.

 از نظر روانشناسی هم این موضوع کمی توجیه داردمادر این شرایط را قبلا تجربه کرده پس به صورت ناخودآگاه این پذیرش را به شکم خود میدهد که زودتر خود را نشان دهدذهن مادر در این روند چون تجربه قبلی را داشته سریعتر با تغییرات فیزیکی سازگاری پیدا میکند و بالطبع سریعتر هم نمود پیدا میکند.

احساس خستگی می کنید!احتمالا در دوران بارداری دوم بیش از گذشته احساس خستگی می کنیداز این موضوع نگران نباشید و نترسید، به ویژه اگر فاصله بین بارداری اول و دوم شما کمتر از ۳ سال بوده باشد، این خستگی بیشتر نمود پیدا می کنداین به این معنی نیست که شما نیروی جسمی خود را به صورت جدی از دست داده اید، بلکه مسلما به این دلیل است که شما نیازمند گذراندن وقت با فرزند اول خود هستید و زمان کمتری برای استراحت پیدا می کنید.

به طور کلی غذا دادن به کودک، بازی کردن با او، نگه داری از کودک و توجه و حتی صحبت کردن با او از شما انرژی می برد و این مسایلی هستند که شما در دوران بارداری اول تجربه نکردید و به همین دلیل در آن دوران زمان بیشتری را برای رسیدگی به خود و استراحت داشتید

به علاوه ممکن است شما مادر شاغل هم باشید پس به تمام این مسایل استرس محل کار و حمل و نقل یعنی مسیری که در رفتوآمد هستید هم اضافه کنیددر نتیجه خستگی این بارداری و تفاوت آن با بار اول را درک میکنیدهمراه این نوع خستگی اغلب به خاطر اضافهوزنی که دارید، گاهی اوقات احساس کمردرد هم خواهید کردحواستان باشدسعی کنید در این ماهها هنگام در آغوش کشیدن فرزند اولتان، خیلی به خودتان فشار نیاوریددردهای بعدی خصوصا در ناحیه سیاتیک را فراموش نکنید.

اگر خستگی و بی انرژی بودن به مقدار زیادی شما را اذیت می کند، تعارفات و خجالت را کنار بگذارید از همسر خود یا مادر یا سایر اعضای خانواده کمک بگیرید تا به شما در انجام کارهای روزمره کمک کنند و شما بتوانید با آرامش و آسودگی بیشتر این دوران را سپری کنید.


مطالب مرتبط: