به دلیل سست شدن تاندونهای و لیگامانها و همچنین تغییرات هورمونی و افزایش وزن در دوران بارداری، مشکلاتی در ناحیه کمر ایجاد میشود و دردهایی را در ناحیه پهلو، کمر و به خصوص لگن باعث میشود. 
 در مواردی که علت کمر درد فقط حاملگی باشد و یا سرخوردگی مهره که ناشی از افزایش وزن در طی بارداری است، پس از زایمان، به دنبال کاهش فشار بر کمر و کاهش وزن و بازگشت تدریجی فیزیولوژیکی بدن به فرم طبیعی، درد کمر و لگن کاهش پیدا میکند. 

 در بعضی موارد که خانم قبل از بارداری، دردهای زمینهایی در ناحیه کمر، مثل دیسک یا آرتروز داشته، این دردها در طی بارداری تشدید می شود ولی پس از زایمان بهبودی حاصل نمیشود و باید علت اصلی درمان شود. 


بهتر است خانمها قبل و حین حاملگی، ورزش و پیادهروی داشته باشند و بعد از زایمان نیز تحت نظر پزشک متخصص طب فیزیکی، با انجام ورزشهای مناسب زودتر به کاهش وزن و کاهش عوارض ناشی از بارداری، از جمله کمر درد، برسند.

مطالب مرتبط: