حالات روحی مادر به طور مستقیم به جنین انتقال می یابد . طی تحقیقاتی که انجام شده موشها در روزهای اولیه جنینی خود خطرات محیطی را میآموزند، اما اگر مادری خود منبع اطلاعات تهدیدکننده باشد، این اطلاعات به خاطرات ماندگار در ذهن جنین تبدیل خواهند شد، بدون اینکه آنها خود این ترس را تجربه کنند از تجربیات مادر استفاده میکنند. از همه مهمتر اینکه این حافظه انتقال یافته از مادر تا طولانی مدت در ذهن آنها باقی خواهد ماند، در صورتیکه دیگر موارد انتقال یافته به کودک در صورتی که تکرار نشوند، ازبین میروند. در این تحقیق، محققان با استفاده از شوک الکتریکی به موشها آموختند که بوی نعناع ترسناک است، حتی اگر در معرض آبنبات نعنایی قرار بگیرند. با این وجود این گروه آزمایشی هیچگاه خود آن را تجربه نکردند و از تجربه انتقال یافته استفاده کردند. با استفاده از تصویربرداری مغز، محققان الگوهای ژنتیکی در ذهن موشها را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند موشهای تازه متولد شده این ترس را از مادران خود به ارث بردهاند. با این حال زمانی که فعالیت آمیگدالا (بادامه مغز) در مغز موشهای متولد شده مسدود شد، ترس از نعناع از طریق بو از بین رفت. نتایج نشان میدهد درمانهای نهانی میتواند الگوهای یادگیری از جمله افکار غیر منطقی و ترس را مختل کند. نتایج این تحقیق در نشریه مقالات آکادمی ملی علوم منتشر شده است.
مطالب مرتبط: