سلامت نیوز: به گفته یک روانشناس، تحقیقات علمی نشان میدهد استرس منجر به کاهش تعداد اسپرمهای حاوی کرموزمهای Y میشود. بنابراین در شرایط استرس احتمال دخترزایی بیشتر است. همچنین آلودگی هوا و کمبود اکسیژن موجب بیماریهای قلبی و مرگ میشود که وجود این عوامل با سیاستهای افزایش جمعیت در تضاد است.امیرمحمد شهسوارانی با اشاره به اینکه استرس تعادل درونی بدن را برهم میزند اظهار داشت: هر عاملی که منجر به تغییر در وضعیت تعادل درونی بدن شود استرس است.
او افزود: استرس میتواند موجب افزایش وزن شود. تعادل درونی یا هموستازی به معنی ثابت نگه داشتن است و استرس موجب میشود تعادل درونی به هم ریخته شود و در این حالت بدن تلاش میکند تا به حالت اولیه بازگردد. بنابراین، غدد هیپوفیز، هیپوتالاموس، فوق کلیوی و برخی ارگانهای بدن برای برگشتن بدن به حالت هموستازی درگیر میشوند.

این متخصص حوزه بهداشت روان، «یکه خوردن» را یکی از عوامل ایجاد تنش عنوان کرد و ادامه داد: ترساندن دیگران و شوکه کردن میتواند آنها را در معرض سنکوپ قرار دهد. به همین جهت است که اکنون آمار سازمان جهانی بهداشت سن ابتلا به سکته قلبی را حدود 55 سال اعلام کرده است در حالی که وزارت بهداشت کشور از 35 سال سخن میگوید.

او همچنین یادآور شد: مشکلات اقتصادی و اجتماعی، آلودگی صوتی، ترافیک و نبود زیرساختهای کافی برای جمعیت فعلی از عوامل تولید استرس هستند.

این متخصص حوزه بهداشت روان با بیان اینکه اکثر رژیمهای غذایی تعادل درونی بدن را بر هم میزنند، گفت: علت اینکه بیشتر رژیمهای غذایی مؤثر واقع نمیشوند این است که به تعادل درونی بدن توجه نمیشود. وقتی تعادل درونی به هم ریخته میشود بدن دچار شوک شده و حتی نتیجه عکس نیز میدهد برای همین است که افراد موقع پیروی از رژیمهای غذایی تحریکپذیر میشوند و رفتار افراد مبتلا به استرس را نشان میدهند.

وی افزود: علت اینکه بسیاری از افراد نمیتوانند وزن خود را پس از رژیم غذایی ثابت نگه دارند این است که بدن دچار شوک شده است، از طرفی وزنی که طی 10 سال افزایش پیدا کرده است نباید طی 2 یا 3 ماه کاهش پیدا کند. تحقیقات علمی نشان میدهد هر فردی مجاز است ماهانه حداکثر یک یا دو کیلو وزن کم کند و در نهایت در سال باید 12 کیلو کاهش وزن داشته باشیم.
شهسوارانی تأکید کرد: کاهش شدید وزن موجب میشود بدن دچار ادراک قحطی شود و تمام تلاش خود را به کار گیرد تا وزن از دست رفته را جبران کند بدون اینکه بداند آیا این راهکار برای بدن خوب است یا خیر.
وی به عنوان راهکاری برای مقابله و مداخله در روند استرس، کسب اطلاع از چیزهایی که تعادل بدن را بر هم میزنند ضروری دانست و افزود: برای اینکه تعادل را به نقطه مطلوب برسانیم باید کاری کنیم تا بدن واکنش منفی نشان ندهد. این کار، آلوستازی نامیده میشود که نحوه رسیدن به هموستازی یا تعادل درونی را مشخص می کند.
او اضافه کرد: در آلوستازی پیشبینی میکنیم و متناسب با آن رفتار انجام میدهیم، در مورد رژیمهای غذایی وقتی غذا به بدن نمیرسد پیشبینی میکنیم که گرسنه میشویم و دچار کاهش مواد غذایی خواهیم شد. متأسفانه اکثر افراد برای درمان چاقی به روانشناس مراجعه نمیکنند در حالی که درمانگاههای درمان چاقی در کشورهای پیشرفته به گونهای است که پزشک، متخصص تغذیه، روانشناس و متخصص تربیت بدنی به صورت گروهی به درمان میپردازند. استفاده از نظرات روانشناس در پیروی از رژیم غذایی به دلیل پیدا کردن عوامل استرسزا و تأثیر آن بر افزایش وزن است.

مطالب مرتبط: