گاز سمی مونواکسید کربن موجود در هوا در سه ماههی اول بارداری به راحتی از جفت عبور کرده و در صورت شدت زیاد مسمومیت به سقط جنین منجر میشود.آلودهکنندههای هوا زیاد هستند، اما منواکسید کربن یکی از خطرناکترین و مهمترین این آلودهکنندهها به شمار میرود و این گاز در نتیجهی سوخت ناقص مواد آلی ایجاد و مهمترین منابع تولیدکنندهی این گاز اگزوز اتومبیلها، بخاریهای گازی و نفتی است.


 قدرت ترکیبی گاز مونواکسیدکربن با هموگلوبین خون 250 برابر بیشتر از اکسیژن بوده که علت سمی بودن این گاز است، به طوری که با وارد شدن این گاز به بدن قدرت حمل اکسیژن از هموگلوبین خون گرفته میشود و اکسیژن مورد نیاز بدن برای سوخت و ساز بسیار کم شده و در نتیجه به مسمومیت و ناراحتی افراد منجر میشود.


آلودگی هوا موجب سقط جنین می شود

همچنین  با توجه به اینکه گاز مونواکسید کربن از جفت عبور میکند و خون جنین علاقهی بیشتری به جذب این گاز سمی دارد در نتیجه جنین زودتر مسموم شده که آنها یا فوت و یا سقط میشوند.


 خطر سقط جنین در زنان باردار بیشتر در سه ماهه اول بارداری است و این امر نیز به شدت مسمومیت به آلودگی هوا، شرایط سلامتی کبد، قلب و مقاومت بدنی مادر بستگی دارد. مادران باردار باید در 8 هفته اول حاملگی بسیار مراقب باشند و خود را در معرض هوای آلوده قرار ندهند.


در 8 هفته اول حاملگی با توجه به این که در این مدت اندام های جنین شکل می گیرد، زنان باردار باید از مواجه شدن با مواد شیمیایی و قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا خودداری کنند.مواجه شدن با هوای آلوده به خصوص در 8 هفته اول حاملگی، احتمال بروز بیماری ها و نارسایی های قلبی و ایجاد یک مجموعه بیماری ها و ناهنجاری های اندامی را در جنین افزایش می دهد.

الودگی هوا ضریب هوشی جنین را کاهش می دهد.
 

با توجه به این که در هفته های 8 تا 12 حاملگی، مغز جنین شروع به رشد و شکل گیری می کند و اختلال در رشد آن می تواند در ضریب هوشی و توانایی های مغزی جنین تاثیر بگذارد، به طور جدی به مادران باردار توصیه می شود دراین مدت نیز خود را در معرض هوای آلوده قرار ندهند.


به طور کلی 12 هفته اول حاملگی دوران بسیار حساسی است و مادران باید بیشترین توجه را به سلامتی جنین نشان دهند، اما از هفته 16 به بعد میزان حساسیت نه اینکه از بین میرود، بلکه کمتر میشود؛ چون تا این زمان اندامهای جنین، قلب و مغز او شکل گرفته است.
مسمومیت در افراد مختلف به شرایط جسمانی و سلامتی آنها و همچنین به ماده، غلظت و شدت مادهی سمی بستگی دارد و ممکن است مسمومیت در افراد مختلف با توجه به این عوامل خفیف یا شدید باشد. مسمومیت خفیف در افراد به صورت سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی، خستگی و ضعف بروز میکند و در صورتی که مسمومیت به حالت شدید رخ دهد بیمار دچار بیقراری، استفراغ و بیهوشی میشود و در شرایط حاد به صورت تشنج ظاهر می شود.


آلودگی هوا باعث ناباروری می شود

آلودگی هوا علاوه بر اینکه در سلامت جنین تاثیر میگذارد، احتمال ناباروری زنان را نیز افزایش میدهد. زنانی که بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار دارند نازایی در آنها بیشتر میشود و یا اینکه بیشتر دچار سقط جنین، زایمان زودرس، پاره شدن کیسه آب جنین، عدم رشد جنین، تولد نوزادانی با وزن کم و حتی بروز لب شکری (شکاف لب) در نوزادانشان میشوند.
رساندن هوای آزاد و پاک مهمترین اقدامی است که افراد در مسمومیت خفیف باید انجام دهند، زیرا هوای پاک 21 درصد اکسیژن دارد و همچنین بیمار را باید از شرایط و محیط آلوده دور کرد و مسمومیت خفیف با استنشاق هوای پاک رفع میشود.


 در صورت بروز مسمومیت شدید، به طوری که بیمار دچار تشنج و بیهوشی شود، باید وی را به بیمارستان انتقال داد تا با اقدامات اختصاصی و تجویز اکسیژن بهبود یابد.

 مطالب مرتبط: